ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระยอง

นายแดน ป13322095_1554963058141036_1743079000848798422_nรีชา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระยอง วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง