งานปฐมนิเทศและประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

13331081_1554961991474476_6455312968959681918_n

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมงานปฐมนิเทศและประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์