อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ

ด้วยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ” ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2560 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และหลัการทำงานการควบคุมหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าอบรมดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ท่านละ 6,420 บาท ผู้ประกอบการทั่วไปท่านละ 7,490 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับจำนวน 70 ท่าน/รุ่น หากสนใจสามารถส่งแบบตอบรับมาทางอีเมล์ warinee.aum@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 038-619016 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560

boiler %e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ba %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%baboiler

 

ประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2560(11)

31 กรกฎาคม 2560 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2560(11) เวลา 9.30 – 11.00 น. ณ ห้อง gs1 room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

31-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%841 31-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%842 31-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%843 31-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%844

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง

27 กรกฎาคม 2560 นายประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง เวลา 13.30 น. ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง

27-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%991 27-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%992 27-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%993

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ จังหวัดระยอง

27 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ จังหวัดระยอง เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคระยอง

27-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b01 27-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b02 27-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b03

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

27 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เวลา 8.30 น ณ บริเวณลานน้ำตกหน้า อบจ.ระยอง

27-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a31 27-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a32 27-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a33 27-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a34 27-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a35