วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมส่งมอบตู้ปันสุข ให้แก่ โรงพยาบาลระยอง เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 6 ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา คุณ สุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา และ คุณ ประเทือง วงซิ้ม ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง (ย่อย) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อร่วมกันวางแผนลงพื้นที่สอดส่องโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท วินเทอมส์ จำกัด บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลมาบตาพุดและโรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง