วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ คุณ สุรินทร์ สินรัตน์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดระยองครั้งที่ 5/2562 (ครั้งที่6 ปีงบประมาณ 2562) ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คุณ สุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา คุณ สุริยน วันเพ็ญ และ คุณ พิชิต ธีรชัยไพศาล ร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ รอง ธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. อบรมหลักสูตรที่ 23 “พื้นฐานอุปกรณ์เครื่องมือวัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต ” โดยมี คุณสุริยน วันเพ็ญ รองประธานสภาฯ ระยอง ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรม 31 คน วิทยากร คุณวิทูรย์​ วิวัฒน์นิมิตดี บมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย) ณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง