วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2562 โดยมีวาระสำคัญก่อนประชุม เรื่อง พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่2 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 โดย คุณ สุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฏหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนามหกรรมสานพลังสุขภาวะภาคกลาง “ร่วมสร้าง สานพลัง สู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลาง” ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 20 ปี 2019 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง