ประชาสัมพันธ์งานเสวนาในงาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017 ฟอรั่ม”

ขอเชิญร่วมงานเสวนาในงาน  “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017 ฟอรั่ม” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว 1-3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

scan0011 scan0004 scan0005 scan0007

ประชุมเพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระยอง

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%991 %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%992

 

เสวนา “ทำธุรกิจให้โตและมีกำไรอย่างยั่งยืน”

ประชาสัมพันธ์งานเสวนา “ทำธุรกิจให้โตและมีกำไรอย่างยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องเสม็ด 1 ชั้น 9 โรงแรมคามิโอแกรนต์ ระยอง

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b21 %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b22 %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b23

ประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2560

นายแดน ปรีชา รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%881 %e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%882