วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดอบรมในหลักสูตรที่ 24 “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า” (ตามกฏหมาย) โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 44 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00น. คุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้ คุณปกครอง ชาญโลหะ คุณแดน ปรีชา และ คุณสงวน แสงวงศ์กิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาในโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง” ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังรับฟังความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนระยอง 2020 และนำเสนอแผน Smart Province โดยมี คุณ สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ผู้บรรยาย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ที่ปรึกษาบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมสัมมนา “EEC NEXT : มหานครการบิน ‘ฮับ’ โลจิสติกส์แห่งอาเซียน” กล่าวต้อนรับ โดย คุณยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปาฐกถาพิเศษ : ยุทธศาสตร์..มหานครการบิน ‘ฮับ’โลจิสติกส์แห่งอาเซียน โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ประธานอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ บรรยายพิเศษ : เปิดแผนภาครัฐ..เตรียมรับมือเมืองขยาย โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีคุณ ปกรณ์ สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ ห้องโถงชั้น 1 และ ชั้น 2 ศาลอุทธรณ์ภาค2 จังหวัดระยอง