วันพฤหัส​บดี​ที่ 16​มกราคม​ 2563​เวลา 09.30น. สภา​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ระยอง​จัดพิธีทำบุญ​สำนักงาน​สภาอุตสาหกรรม​จังหวัด​ระยอง​เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมี นาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติ​เป็นประธาน​ในพิธีครั้งนี้ ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรม​จังหวัด​ระยอง

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2563 เพื่อตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำภายในจังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง