ประชุมเรื่องสายส่งไฟฟ้า เชิงเนิน-บ้านค่าย-จันทบุรี

13442123_1561919097445432_4792605836389183645_n

20 มิถุนายน 2559 นายปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมเรื่องสายส่งไฟฟ้า เชิงเนิน-บ้านค่าย-จันทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ผู้ประกอบการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หารือเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า

13516601_1561918347445507_726948103228912730_n

20 มิถุนายน 2559 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำผู้ประกอบการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หารือเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า

ประชุมเรื่องผังเมือง

13512088_1561916687445673_3498829408697660848_n

17 มิถุนายน 2559 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หารือเรื่องผังเมือง ณ บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางพารา

13423898_1560171284286880_3178363961844291717_n

 

15 มิถุนายน 2559 คุณประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางพารา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

ประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัดระยอง

13442389_1560150364288972_8298537637577336943_n

 

14 มิถุนายน 2559 คุณปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง