ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระยอง

นายแดน ป13322095_1554963058141036_1743079000848798422_nรีชา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระยอง วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

งานปฐมนิเทศและประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

13331081_1554961991474476_6455312968959681918_n

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมงานปฐมนิเทศและประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ”

13260214_1554224698214872_1429741331520835499_n

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยองนำผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ” เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์ นำคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง