ประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

24 เมษายน 2560 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 (8) เวลา 11:00 – 14:00 น. ณ Board Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
%e0%b8%81%e0%b8%aa-1