คณะข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

13 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมรองประธาน ให้การต้อนรับคณะข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

13-%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%991 13-%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%992