ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2559

13417443_1558445217792820_830463552195378034_n

9 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง