ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

25 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า

 25-%e0%b8%a3-10-1

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

25 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในนามคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานขั้นตอนทางศุลกากร การบริหารจัดการ และระบบโลจิสติกส์ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือสัตหีบ และสนามบินอู่ตะเภาฯ เวลา 13.00 น. ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด

25-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad1 25-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-2 25-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad3

ประชุมรับฟังแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการเชิงกฎหมาย ฯ : การจัดการมลพิษอากาศ

24 กรกฎาคม 2560 นายปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมรับฟังแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการเชิงกฎหมาย โครงการพัฒนากฏหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการมลพิษอากาศ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

24-%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a91 24-%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9-2 24-%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9-3

 

ประชุมคณะกรรมาธิการกฏหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

24 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังกวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการกฏหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เวลา 13.00 -15.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

24-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%885 24-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%887 24-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%882 24-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%886 24-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%883 24-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%881

ประชุมคณะกรรมการ “โครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ” ภายใต้การกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

21 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการ “โครงการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ” ภายใต้การกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคม จังหวัดระยอง อาคารสมาคมการเกษตรระยอง

21-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%991 21-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%992 21-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%993