แสดงความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อยระดับจังหวัด

2 พฤษภาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อยระดับจังหวัด เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมกองทัพบกภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a21 %e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a22 %e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a23