เยี่ยมชมโครงการของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมเยี่ยมชมโครงการของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%993 %e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%994 %e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%995 %e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%996