เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการผลิตที่สะอาดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น”