ันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง