ันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ สุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา และ คุณ สุรินทร์ สินรัตน์ ร่วมประชุมการตรวจติดตามประเด็นการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระยองของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 8 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง