อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง

s__96690178 s__96690179