สัมมนาโครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมกับสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาโครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสร้องทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง

smi1 smi2