สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค (Regional Economic Development 2017)

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค (Regional Economic Development 2017) วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e2 %e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e3 %e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e4