สัมมนา”ทางเลือก ทางรอด ของอุตสาหกรรมไทยใน EEC โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา

s__100425740