สภาอุตสาหกรรมจัดสัมมนาสมาชิกโรงงานในเรื่องของ Green Industry หรือ ECO-Factory

s__92921860