สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

scan0070 scan0071 scan0072