วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 6 ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง