วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30น. นาย สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้น บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด

S__5898280 S__5898281