วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00น. ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาชมรมกอล์ฟ ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

S__5898282 S__5898283 S__5898284