วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังรับฟังความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนระยอง 2020 และนำเสนอแผน Smart Province โดยมี คุณ สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ผู้บรรยาย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ที่ปรึกษาบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง