วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรม กิจกรรมเยี่ยมชมดูงานโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะ(ระยองโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน) โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานต้อนรับคณะดูงานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง