วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด