วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการต่อยอดเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิทัล ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Industry ด้วยเทคโนโลยี IOT ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี