วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานฝ่าย SMEs เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง