วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คุณ สุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา คุณ สุริยน วันเพ็ญ และ คุณ พิชิต ธีรชัยไพศาล ร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ รอง ธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง