วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ คุณ สุรินทร์ สินรัตน์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดระยองครั้งที่ 5/2562 (ครั้งที่6 ปีงบประมาณ 2562) ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง