วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยองภาคสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 7 คน ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง