วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท วินเทอมส์ จำกัด และ บริษัท ดับบลิวเอชเอระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด มอบตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลบ้านค่ายและโรงพยาบาลระยอง