วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังจังหวัดระยอง ปี2562 และวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดในปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง