วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. อบรมหลักสูตรที่ 22 “หม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมี คุณสุริยน วันเพ็ญ รองประธานสภาฯ ระยอง ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรม 30 คน วิทยากร คุณพงษ์นรินทร์ หาญศิริวัต บมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย) ณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง