วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

S__6332420 S__6332421