วันอังคารที่ 10 กันยายน 62 เวลา 09.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจัดอบรมหลักสูตรที่ 21 “มาตรฐานงานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรและพิกัความคลาดเคลื่อนงานสวม” ณ สภาฯ ระยอง โดยมีคุณ สงวน แสงวงศ์กิจ รองประธานสภาฯ ระยอง ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม 26 คน วิทยากร คุณ พงษ์นรินทร์ หาญศิริวัต บมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย)