วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ คุณ ประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเอสเอ็มอีประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง