วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา คุณ สุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา และ คุณ ประเทือง วงซิ้ม ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง (ย่อย) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อร่วมกันวางแผนลงพื้นที่สอดส่องโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง