วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมสัมมนา “EEC NEXT : มหานครการบิน ‘ฮับ’ โลจิสติกส์แห่งอาเซียน” กล่าวต้อนรับ โดย คุณยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปาฐกถาพิเศษ : ยุทธศาสตร์..มหานครการบิน ‘ฮับ’โลจิสติกส์แห่งอาเซียน โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ประธานอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ บรรยายพิเศษ : เปิดแผนภาครัฐ..เตรียมรับมือเมืองขยาย โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง