วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมส่งมอบตู้ปันสุข ให้แก่ โรงพยาบาลระยอง เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19