วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดอบรมในหลักสูตรที่ 24 “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า” (ตามกฏหมาย) โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 44 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี