วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00น. คุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้ คุณปกครอง ชาญโลหะ คุณแดน ปรีชา และ คุณสงวน แสงวงศ์กิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาในโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง” ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง