วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30น. ประชุมเพื่อเตรียมงานคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง วาระปี 2561-2563 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง