วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ สุรินทร์ สินรัตน์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ คุณ ประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุญาต โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง