วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองวาระปี 2563-2565 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องสร้อยทองโรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง